englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Truyện ngắn tiếng Anh >> Vui long giup minh ty nhe

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngocuong
 member
 ID 16637
 Date: 12/28/2007


Vui long giup minh ty nhe
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cac ban oi, co ban nao biet truyen ngụ ngn tiếng anh gui len cho minh với.
Hy gip mnh nh !


gp kiến
 Reply: buncari
 member
 REF: 99946
 Date: 03/11/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao bạn khng google m kiếm nhỉ? Thử vo link ny nh, viết dưới dạng song ngữ, rất dễ hiểu:
http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?t=70142
Thn!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group