englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> logic's - Jan 24th

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: logic
 member
 ID 16743
 Date: 01/24/2008


logic's - Jan 24th
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Been trying to concentrate on working
Been minding my own business
But I can't put you out of my mind
Why is that?
I don't know....

Have you ever needed me?
Have you ever missed me?
Have you ever loved me?
I already knew the answers

http://www.anhpt.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=68&mosmsg=B%C3%ACnh+lu%E1%BA%ADn+%C4%91%C3%A3+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group