englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> mọi người gip hộ mấy topic ny với

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vanthaido
 member
 ID 16601
 Date: 12/20/2007


mọi người gip hộ mấy topic ny với
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ti sắp tham gia 1 k thi ni trong đ c cc chủ đề l
1.famous person
2.technology
3.outdoor activity
4.mass media( phương tiện truyền thng) such as books,newspaper,radio,tv,magazines...so on
mọi người nếu c lng lm ơn post hộ mấy topic ny ln,hoặc gửi lun qua email dovanthai92 cho ti.
xin chn thnh cảm ơn v hậu tạ:)

3.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group