englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> A MEDITATION ......

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hajimemashite
 member
 ID 16518
 Date: 12/06/2007


A MEDITATION ......
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sometimes, dreams only are dreams simply although we have tried with all our efforts, it means the spirit is willing but the flesh is weak. But in deep thought we will feel stronger and more self-confident, we will believe and love this life more and more, and we think that our efforts will be repaid.

Sometimes, promises only are promises simply although we keep waiting, because the promisor has forgotten what he/she promised. But from these promises we have known how to hope and expect.

Sometimes, dates only are dates simply if one day someone goes away. But from these dates we really have had great minutes and seconds.

Sometimes, sufferings only are sufferings simply if we can not leave them. But from these sufferings we really have been grown-up.

Sometimes, mistakes only are mistakes simply and we suffer when we realize that we mistook. But from these mistakes we have understood that our only mistake was to refuse what our heart really felt.

There are some times we meet him/her by chance, then we think its simple to know each other by sight and we dont care it anymore. But from this we have realized that seeing someone twice or three times by chance can be a fate.

Sometimes, friends only are acquaintances simply. But from these friends we have realized that our closed friend was very great.

Sometimes, a person will just be always meaningless to the world, but he/she will be a world for another person forever. And from this person we have had a perfect love.

Sometimes, seeking only is seeking simply. But with it we have understood that love meant two persons still sought each other although they were in a flood of people.

Yeah, there will be people who do well everything because they had dreams, they believed in promises, they had dates, they were grown-up from sufferings, they realized their mistakes, they had a really closed friend, and they always had a love besides them.


VIETNAMESE:

SUY NGẪM

C những ước mơ sẽ vẫn chỉ l ước mơ d ta c nỗ lực đến đu đi chăng nữa nhưng lực bất tng tm, nhưng m nghĩ đi nghĩ lại nhờ c nỗ lực ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, tin yu cuộc sống ny hơn, v biết đu sự cố gắng đ sẽ được đền đp.

C những lời hứa cũng vẫn chỉ l lời hứa d ta c mi chờ đợi bởi người hứa đ khng cn nhớ, nhưng nhờ c n m ta biết hy vọng v mong chờ.

C những ước hẹn cũng sẽ chỉ vẫn mi l ước hẹn thi, nếu một mai một người no đ bỏ đi nhưng nhờ c n m ta đ c những giy pht thực sự tuyệt vời.

C những nỗi đau vẫn mi l nỗi đau một khi ta khng thể thot khỏi chng nhưng nhờ c n m ta thực sự trưởng thnh hơn.

C những sai lầm sẽ vẫn mi mi l sai lầm v ta đau khổ khi nhận ra mnh đ sai lầm nhưng nhờ c n ta bỗng giật mnh điều sai lầm duy nhất của ta l phủ nhận những g tri tim ta thực sự cảm nhận.

V c những lần tnh cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt nhau hay thậm ch chẳng để tới nhưng nhờ c n ta chợt nhận ra đi lc v tnh gặp nhau hai ba lần biết đu đ l nhn duyn.

C những người bạn đơn giản chỉ l người quen thi nhưng nhờ c họ ta nhận ra thằng bạn thn của ta tuyệt vời lắm.

C một người sẽ lun chỉ l một của thế giới nhưng mi mi l cả thế giới của một người v nhờ c người ấy ta đ c một tnh yu thật l trọn vẹn.

C những cuộc tm kiếm đơn giản chỉ l tm kiếm thi nhưng nhờ c n ta chợt hiểu ra rằng tnh yu l giữa một biển người vẫn tm thấy nhau.

Sẽ c những người lm nn tất cả v họ c ước mơ, họ tin vo lời hứa, v họ c những lời ước hẹn, họ đ trưởng thnh từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, v họ c một người bạn thực sự, v bn họ cn c một tnh yu.


gp kiến
 Reply: vanthanhnguyen
 member
 REF: 97462
 Date: 12/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
What saves a man is to take a step. Then another step. It is always the same step, but you have to take it

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group