englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật kư tiếng Anh >> LESSON FROM THE CUP OF COFFEE

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hajimemashite
 member
 ID 16398
 Date: 11/20/2007


LESSON FROM THE CUP OF COFFEE
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A special story for today – the Day of Teachers in Viet Nam …

One day, a group of graduated students who had been rather successful and stable in career gathered together at their former teacher’s house. Step by step, their talk changed to complaints about pressure of life and job.

The teacher went to the kitchen to take a big pot of coffee and many different cups. He asked his former students to take cups by themselves. When all of them finished choosing cups, then he said:

“If you pay attention, you will see that nice, luxurious and expensive cups are chosen very fast. While normal and cheap ones are leaved. We often want best things for us and that is the root of problems and pressures. We should understand that the cup itself can not make coffee to be more delicious. In many cases, it only makes coffee to be more expensive. Or in some cases, it drowns the aroma of coffee. Things you want here are only coffee simply, not be the cup. But you are unconsciously directed toward best cups and then you begin to look other people’s ones”.

From what the teacher said, I think that the life is similar with coffee. Job, money and promotion are cups. They are only tools to contain this life. And kind of cup we have can not decide or change the value of our life. Sometimes we lose a chance to enjoy coffee because of running after cups. A happiest person is not the one who has all best things, but the one who knows to respect things he/she is having.


VIETNAMESE:

Một câu chuyện đặc biệt dành cho ngày Nhà giáo Việt Nam …

BÀI HỌC TỪ TÁCH CÀ PHÊ

Có một nhóm học sinh khi ra trường họ đă khá thành công và ổn định trong nghề nghiệp. Một ngày, họ tập trung tại nhà thầy giáo cũ. Câu chuyển dần dà giữa thầy và tṛ chuyển sang những than thở về áp lực cuộc sống và công việc.

Thầy giáo vào bếp mang ra một ấm to cà phê và rất nhiều ly tách khác nhau. Thầy bảo các học sinh cũ tự lấy cà phê cho ḿnh. Khi em nào cũng chọn được cái tách cho ḿnh, thầy nói:

“Nếu các em để ư sẽ thấy mấy cái tách đẹp, sang trọng và đắt tiền được chọn ngay. Những cái b́nh thường và rẻ tiền được chừa lại. Thường th́ ai cũng muốn những cái tốt nhất cho ḿnh, đó cũng chính là nguồn cội của những vấn đề và áp lực. Hăy hiểu là bản thân cái tách không làm cà phê ngon hơn. Trong mọi trường hợp nó chỉ làm cà phê mắc tiền hơn. Hay trong vài trường hợp nó át hẳn mùi vị của cà phê. Những ǵ các em muốn ở đây đơn giản chỉ là cà phê, không phải là cái tách. Nhưng một cách vô thức các em lại hướng đến những cái tách tốt nhất và sau đó các em bắt đầu ngắm nghía tách của các bạn khác”.

Từ lời nói của thầy, tôi nghĩ rằng cuộc sống như cà phê vậy. Công việc, tiền bạc và vị trí trong xă hội chính là những cái tách. Chúng chỉ là những công cụ để chứa đựng cuộc sống này. Và loại tách chúng ta có được không quyết định cũng không thay đổi giá trị của cuộc sống chúng ta. Đôi khi v́ quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ mất cơ hội thưởng thức cà phê. Người hạnh phúc nhất không phải là người có được tất cả những thứ tốt nhất, họ chỉ trân trọng hết mức những thứ mà họ có.


góp ư kiến
 Reply: beurlove
 member
 REF: 97193
 Date: 11/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I like this story ^O^ It give me many thinking about life. Life is a wonderful gift....and a happiest person isn't smile only ^^ Sometime we live in heaven by tear

 
 Reply: hercules
 member
 REF: 97195
 Date: 11/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
A noteworthy story !


 
 Reply: hajimemashite
 member
 REF: 97378
 Date: 12/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi beurlove, I agree with your idea. We can cry when we are happy but we can smile when we are sad. Everything can happen, ok?

Thanks a lot, hercules.

By the way, I would like to invite all of you to visit my blog: http://360.yahoo.com/my_profile-cfTst.Ihc7NU400kcesZ;_ylt=AgHaAdPL2tcIYH9h7P9HNNC0AOJ3

This is the place for saving all my writings which have posted in Englishrainbow. Welcome to my blog.


 
 Reply: tammyph
 member
 REF: 97448
 Date: 12/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it made me look back at myself and feel better in my life. Thanks! Have a nice day!


 
 Reply: deafman
 member
 REF: 97471
 Date: 12/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vấn đề ở đây là cách chọn cái tách. Ta bắt buộc phải chọn cái tách để có cà phê ngon. Không ai chọn tách nhựa để uống cà phê cả. Do đó việc chọn tách trước tiên là điều cần thiết: loại tách ǵ và nó có sạch sẽ hay không để cho ta tận hưởng hương vị cafe cũng như hương vị cuộc đời.


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group