englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> help me !!!!!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mynhien
 member
 ID 16259
 Date: 10/23/2007


help me !!!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
xin cho cc ban !
Ti cần sự gip đỡ của cc bạn.Ti đ từng học tiếng anh v đ lu khng sử dụng đến.by giờ ti cần tiếng anh để gửi thư cho bạn nước ngoi nhưng ti khng cn nhớ nhiều từ ,cch dng từ trong tiếng anh nữa.cc bạn c cch no gip ti lấy lại vốn tiếng anh của mnh khng?ti khng c nhiều thời gian để đi học lại nữa .help me!!!!!!!!!!!!!!
thanks !


gp kiến
 Reply: blackangle007
 member
 REF: 96735
 Date: 10/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin doremon bnh m gip tr nhớ đi...mnh đa đấy.
bạn khng c nhiều thời gian nhưng vẫn c thể dnh cht t cho n đng khng? d sao bạn cũng đ từng học tiếng anh nn việc n lại cũng dễ dng hơn. good luck.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group