englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> LOVE LESSON

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hajimemashite
 member
 ID 16229
 Date: 10/19/2007


LOVE LESSON
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
If you find yourself in love with someone who does not love you, be gentle with yourself. There is nothing wrong with you. Love just didn't choose to rest in the other persons heart.

If you find someone else in love with you and you don't love him/her, feel honored that love came and called at your door, but gently refuse the gift you cannot return. Do not take advantage, do not cause pain.

How you deal with love is how you deal with you, and all our hearts feel the same pains and joys, even if our lives and ways are different.

If you fall in love with another, and he/she falls in love with you, and then love chooses to leave, do not try to reclaim it or to assess blame, let it go. There is a reason and there is a meaning. You will know in time.

Remember that you don't choose love. Love chooses you. All you can really do is accept it for all its mystery when it comes into your life. Feel the way it fills you to overflowing, then reach out and give it away.

Give it back to the person who brought it alive in you.

Give it to others who deem it poor in spirit. Give it to the world around you in anyway you can. There is where many lovers go wrong. Having been so long without love, they understand love only as a need. They see their hearts as empty places that will be filled by love, and they begin to look at love as something that flows to them rather than from them.

The first blush of new love is filled to overflowing, but as their love cools, they revert to seeing their love as need. They cease to be someone who generates love and instead become someone who seeks love.

They forget that the secret of love is that it is a gift, and that it can be made to grow only by giving it away.

Remember this, and keep it to your heart. Love has its own time, its own seasons, and its own reason for coming and going. You cannot bribe it or coerce it, or reason it into saying.

You can only embrace it when it arrives and give it away when it comes to you. But if it chooses to leave from your heart or from the heart of your lover, there is nothing you can do and there is nothing you should do.

Love always has been and always will be a mystery.
Be glad that it came to live for a moment in your life.

(Collect from Internet)


VIETNAMESE:

Nếu bạn yu ai đ nhưng người đ khng yu bạn, th bạn hy đừng dy v chnh mnh. Bạn khng c g sai cả. Chỉ l v tnh yu đ quyết định khng ở lại trong tri tim người kia m thi.

Nếu bạn biết ai đ yu bạn v bạn khng yu lại người đ, bạn hy cảm thấy hnh diện v tnh yu đ đến v g cửa tri tim bạn, nhưng hy nhẹ nhng từ chối mn qu m bạn khng thể đp trả được đ. Đừng bao giờ lợi dụng, cũng đừng gy đớn đau.

Cch bạn đối xử với tnh yu cũng l cch bạn đối xử với chnh mnh, v tất cả mọi tri tim chng ta đều cảm nhận nỗi đau v niềm hạnh phc như nhau, cho d cuộc đời v lối sống của chng ta c khc nhau.

Nếu bạn yu ai đ, v người đ cũng yu bạn, thế rồi tnh yu đ ra đi, bạn đừng cố nu ko n trở lại hay đổ lỗi cho nhau, hy để n ra đi. Đằng sau sự ra đi đ c một nguyn nhn v một nghĩa. Thời gian tri qua, bạn sẽ hiểu.

Hy nhớ rằng chng ta khng lựa chọn được tnh yu. Tnh yu lựa chọn chng ta. Tất cả những g chng ta thực sự c thể lm được l chấp nhận tnh yu với tất cả những b ẩn của n khi n bước vo đời ta. Hy cảm nhận cch tnh yu lm cho tim bạn ngập trn yu đương, rồi hy hướng ra cuộc sống v chia sẻ n với mọi người.

Hy sẻ chia tnh yu đ cho người đ mang n vo đời bạn.

Hy sẻ chia n cho những người với tm hồn cằn cỗi.

Hy trao n cho thế giới quanh bạn bất cứ cch no bạn c thể. Đ l nơi c những người cảm nhận sai lạc về tnh yu. V từ lu đ khng c tnh yu, họ coi tnh yu như một thứ nhu cầu. Họ thấy tri tim mnh như những khoảng khng trống rỗng cần được lấp đầy bởi tnh yu, v họ bắt đầu coi tnh yu như một dng nước chảy tới với họ hơn l bắt nguồn từ họ.

Những pht đầu tin của tnh yu mới chớm lun ngập trn yu thương, nhưng khi tnh yu đ dần nguội lạnh, họ quay sang coi tnh yu của họ như một nhu cầu. Họ khng cn l người tạo ra tnh yu nữa m thay vo đ, họ trở thnh những người tm kiếm tnh yu.

Họ qun mất b mật của tnh yu, đ l tnh yu l một mn qu, v rằng tnh yu chỉ c thể lớn ln bằng cch được sẻ chia.

Hy nhớ điều đ, v lun giữ n trong tim. Tnh yu c thời gian, với "ma yu thương" của ring mnh, cng những l do để n đến v đi. Bạn khng thể mua chuộc hay p buộc tnh yu, hay diễn giải n thnh lời.

Bạn chỉ c thể đn nhận tnh yu khi n đến v chia sẻ n khi bạn đang yu. Nhưng nếu n quyết định gi từ tri tim bạn hoặc tri tim của người yu bạn, bạn khng thể lm được g v bạn khng nn lm g nữa.

Tnh yu đ lun lun v sẽ lun lun l một điều b ẩn.
Hy hạnh phc v tnh yu đ tới v tồn tại, d trong khoảnh khắc, trong cuộc đời bạn.

(Sưu tầm từ Internet)


gp kiến
 Reply: vothinhieumn
 member
 REF: 96658
 Date: 10/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
SOUD GOOD! BUT IN THIS LIFE ISN`T SAME AS A FICTION. BECAUSE EVERYBODY LIVE TOGETHER CAUSE MONEY. IT IS A REALLY BAD, AND WE HAVE TO ACCEPT. THANK YOU FOR YOUR STORY

 
 Reply: hyugahinata
 member
 REF: 96662
 Date: 10/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Your story is very interesting.It help me to understand more about love.thank you!

 
 Reply: sunlight
 member
 REF: 96764
 Date: 10/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi N.A.

Thanks for your lesson.
Pls translate more funny story to bring joy for you for me for us for everybody. He he!

Sunlight.


 
 Reply: hajimemashite
 member
 REF: 96787
 Date: 11/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Sunlight,

I think I know who you are. Hihi :)

I will try with all my best to translate many and many funny and meaningful stories, for you firstly, and then for everybody.

Please wait for my next posts, and don't forget to give your comments to them, ok?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group