englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> oh! my sudden love

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hihihuhu
 member
 ID 15975
 Date: 09/03/2007


oh! my sudden love
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
my heart's beating so quickly because i'm thinking of him, a handsome boy in my school that i've just met.i had thought that i would live lonely all my life and never love any boy.i hadn't ever believed in the sudden love. but meeting him, maybe changed my onpinion.the second time seeing him in the street made me feel fretty.my face hadn't ever reddening like that. and maybe, i loved him.but, that will affect my study.what should i do now? is the sudden love believeable or that's just thr same feeling with other boys? i'm afraid, the first feeling of love.i can't love either.my family is a educated one. they will also scold me if know i'm loving.what should i do now?????!!!!!!!!

gp kiến
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 95831
 Date: 09/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i dont think u r in love.hehe ^^.however u may like him so much. the first feeling for him seemed very strong.that's why u thought u loved him.here is my advice for y,babe
+ have ur second thoughts about ur "love".believe that that's not love.
+ like him with ur pure and natural affection.(if he likes u, continue.. if he doesnt likes u, u will soon forget him(i bet^^))

good luck, girl


 
 Reply: hihihuhu
 member
 REF: 95832
 Date: 09/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks for ur heartfelt advice.i hope it can help me

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 95837
 Date: 09/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
good luck to you, hihihuhu!!

 
 Reply: hienthao
 member
 REF: 95998
 Date: 09/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
good luck, but u should lean


 
 Reply: nguyendang
 member
 REF: 96159
 Date: 09/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi! I don't know how to say. however i think u like him so much but it isnt love.

best wishes for you!!!!!!!!


 
 Reply: hyugahinata
 member
 REF: 96590
 Date: 10/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tnh yu đến với bạn thật bất ngờ v lng mạn.Nhưng v bạn cn đang đi học nn hy ch ,đừng để n lm ảnh hưởng đến việc học tập.Chc bạn hạnh phc v học tập tốt.

 
 Reply: uzumakinaruto
 member
 REF: 96591
 Date: 10/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho bạn, mnh cũng đ từng yu :) trong khi đi học.V thế nn mnh rất hiểu cảm xc của bạn. Nhưng mnh khuyn bạn, hy tập trung học đi th hơn đấy...v tnh iu của bạn thật SWEET :)

 
 Reply: hihihuhu
 member
 REF: 97236
 Date: 12/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn biết ko, lu lắm rồi mnh mới mở ra xem lại topic. n đng l sudden love đến nhanh v đi cũng nhanh. h nghĩ lại thấy hơi buồn cười nhưng d sao mnh cũng l học sinh m, c g lạ đu.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group