englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> be my friend!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: boyprovl
 member
 ID 15736
 Date: 07/28/2007


be my friend!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xin cho cc bạn.hm nay mới tm được trang web ny xem thấy hay thật.xin tự giới thiệu,tớ l ĐỖ VĂN THI ,năm nay tớ ln lớp 10 tr` thpt chuyen ngoai ngu-dai hoc ngoai ngu-dai hoc quoc gia ha noi.to que o Phu tho nhung roi se phai chuyen xuong ha noi hoc,to rat muon lam quen voi cac ban hoc cung truong hoac cac ban hoc o ha noi,va tat nhien voi tat ca cac ban khac,rat mong nhan duoc phan hoi tu cac ban.nick cua to la :"candle_in_the_wind_vt92".rat mong duoc lam quen voi cac ban

gp kiến
 Reply: mahnamezjam
 member
 REF: 94909
 Date: 07/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
How do u do!!!That's great!Welcome to this forum.


 
 Reply: vugiamy
 member
 REF: 97941
 Date: 02/16/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh muốn lm quen với bạn


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group