englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> lesson from camelopard (hưu cao cổ)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zeroman
 member
 ID 15487
 Date: 06/27/2007


lesson from camelopard (hưu cao cổ)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
when reproduction , camelopard isn't flying same many animal other camelopard is standing . so baby camelopard droop on ground from high 3m (3 mt)then mother camelopard do strangerly thing shoot baby unstil baby camelopard standing .
when baby camelopard feel fatigure and flying mother camelopard shoot to baby standing again
it look stranger with us but ready need for baby camelopard because . baby camelopard must standing to buffet other animal
we same it . easy damp when anything become bad so that we need study from camelopard althought face with many difficulty but always holding
self-confidence (niềm tin) and remember when face bad circumstance in we always have hiding power
never let unsuccessful smear us , let it become a lesson to teach us successful

khi sinh sản hưu cao cổ khng nằm giống nhiều loi động vật khc . m lại đứng
v thế hưu con rơi xuống đất từ độ cao 3 mt sau đ hưu mẹ lm một việc kỳ lạ la đ vo hưu con cho đến khi hưu con đứng vậy
khi ch hưu con thấy mỏi nằm xuống th hưu mẹ lại đ n 1 lần nửa để n đứng ln
điều nầy đối với chng ta thật kỳ lạ , nhưng thật cần thiết với hưu con v n phải đứng vững để chống lại nhiều loi th khc
chng ta cũng vậy , dể dng nảng ch khi mọi việc trở nn tồi tệ . v thế chng ta cần học hỏi ở hưu cao cổ mặc d đối mặc với nhiều kh khăng nhưng vẫn giử niềm tin v nhớ rằng khi kh khăng trong chng ta lun c một sức mạnh tiềm ẩn
đừng bao giờ để thất bại đnh gục chng ta , hy để n thnh một bi học dạy chng ta thnh cộng

------------------------------------------------------------------------------
xong mỏi tay qu , em đang tập tnh viết english , cc bc xem rồi chỉ dm em chổ sai với


gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93922
 Date: 06/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
teen cũng chỉ mới học anh văn thi, nn hok bit sửa
nhưng m bi của zeroman hay le'm.....y' nghĩa gh lun....thanks nhe'


 
 Reply: zeroman
 member
 REF: 94117
 Date: 07/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

bi hay vậy sao khng ai sữa dm em hết vậy ???????????????


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 94131
 Date: 07/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
When (bearing) having baby, camelopard isn't lying the same as many animal, otherwise camelopard is standing . Therefore, a baby camelopard drop on ground from high 3m (3 mt,)then mother camelopard does strangely thing, kicking her baby until a baby camelopard standing.
when baby camelopard feels tire and lies down on ground again, her mother kicks a baby again for standing.
It looks so strange, but it is neccessay for baby camelopard's life, so a baby must stand up to be self-dependent against other animal.

Our lives are the same. We are easy disappointed when some of things become bad and poor. Therefore, we need to learn about a baby camelopard. Althought we face with many difficulty, we always keep our trust, and remember when we encounter bad circumstance, we always have invisible power that helps us never giving up. A baby camelopard's life is a valuable lesson that teaching us becomes a successful person.


 
 Reply: bearvn
 member
 REF: 94166
 Date: 07/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi,

Zeroman tm được bi hay gh. Hy vọng mỗi người chng ta cũng đừng thua hươu cao cổ con, t nhất l khng nản ch, khng chịu thua tiếng Anh ha! :)

Zeroman chịu kh dịch bi rất đng khen. Rng để đặt cu đng ngữ php hơn (đủ chủ từ, động từ, bổ ngữ, chia th cho ph hợp, lưu số t/số nhiều - nhiều qu ha, nhưng với tinh thần "hươu cao cổ" thế no zeroman cũng thnh cng.) Bạn viết một cu xong, chịu kh bỏ thời gian ra duyệt lại cc mục mnh nu sẽ gip bạn bớt được rất nhiều lỗi khng đng c.

Việc chọn từ của bạn c đi chỗ chưa chnh xc lắm, nhưng khng sao, đọc nhiều, dịch nhiều từ từ sẽ quen, gip bạn chọn từ đng. Bạn xem bi dịch của bạn namthao để rt kinh nghiệm.

Về bi dịch của namthao, mnh thấy bạn dịch rất kh, cu lưu lot v từ rất chuẩn. Mnh chỉ c một vi kiến nhỏ (chủ quan của ring mnh thi ha!) Bạn thấy hợp l th điều chỉnh để zeroman lấy lm mẫu, nếu khng hợp bạn th cũng cho mnh biết để mnh học hỏi thm.

Cũng ni trước l nếu bi dịch (v bi điều chỉnh nếu c) hon ton của bạn namthao, mnh chỉ c kiến thi. Bạn no trch dẫn bi dịch xin ghi ch tn người dịch. Vậy ha!

camelopard = giraffe. camelopard by giờ t xi nhưng tn trọng ban đầu của zeroman v khng ảnh hưởng g đến bi dịch nn mnh bắt chước namthao, để nguyn. của mnh sẽ để trong ngoặc đơn.

When (bearing) having baby, (when giving birth)

camelopard isn't lying the same as many animal, (... lying down like other animal,)

otherwise camelopard is standing . (instead, camelopard gives birth while standing up.)

Therefore, a baby camelopard drop on ground from high 3m (3 mt,) (... 3m high)

then mother camelopard does strangely thing, (... strange...)

kicking her baby until a baby camelopard standing. (a -> the ... can bring himself/itself to standing.)

when baby camelopard feels tire and lies down on ground (tired - mnh biết l bạn đnh nhanh nn st thi :P)

again, her mother kicks a baby again for standing. (dng "the" theo mnh hợp l hơn)

It looks so strange, but it is neccessay for baby camelopard's life, :)

so a baby must stand up to be self-dependent against other animal. (because he/it must be able to stand up for self defense against other animal.)

Our lives are the same. (... are just...)

We are easy disappointed (easy get.../ easily disappointed)

when some of things become bad and poor. (bỏ "some of")

Therefore, we need to learn about a baby camelopard. (thay "about a" bằng "from")

Althought we face with many difficulty, (bỏ "with" v dng số nhiều - tại bạn đnh my nhanh qu đ :P)

we always keep our trust, (thm "must" v thay "trust" bằng "belief")

and remember when we encounter bad circumstance, (c thể dng số nhiều khng?)

we always have invisible power that helps us never giving up. (cu ny mnh sẽ dịch l "we always have with us our inner strength. Never give up [to failures]" v mnh nghĩ đ l tc giả.)

A baby camelopard's life is a valuable lesson that teaching us becomes a successful person. (teaching -> teaches; becomes -> how to become.)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group