englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> chao cac ban

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: incon
 member
 ID 15352
 Date: 06/11/2007


chao cac ban
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Incon la thanh vien moi cua cau lac bo, co nhieu dieu con bo ngo. Rat mong duoc su chi giao cua cac ban va anh chi di truoc.
Incon cam on rat nhieu ,rat nhieu.


gp kiến
 Reply: sweetcandy
 member
 REF: 95663
 Date: 08/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh cũng l thnh vin mới n
^_^ hn hạnh được lm quen với"icon"
(\_/)
(=^.^)
(")(")


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group