englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> How can we learn English by easy way?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: jamesngo
 member
 ID 15274
 Date: 06/05/2007


How can we learn English by easy way?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
If you want to learn English and want to improve your English, don't wait to buy a headphone. My way to learn English is listen english, listen English and listen Eglish. Listen!Listen!Listen and listen!
That is a way in order to you have a good intonation to speak with foreigners talk English language.
If you don't have a lot of money, you can use TV. Turn on your TV and use the HBO , Starmovies broadcasting station radio. You listen their intonation and remember. With that way, you can improve your English .

**** ( Please correct help me ) if ...


gp kiến
 Reply: jamesngo
 member
 REF: 92914
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn viết rất đng, cả về cơ cấu bi viết lẫn nghĩa . Nghe đng l một phương php rất hữu dụng để học Anh Văn giỏi. V, pht m đng chuẩn giọng Mỹ,Anh bằng cch nghe đi HBO, Stamovies quả l một cch hay v rất giống mnh.
Cho bạn điểm 10.


 
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 92916
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Good luck to u!

 
 Reply: kasumi
 member
 REF: 93360
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cha`seo chi~de`cap. den' viec nghe hem vay....???^_^ nghe nhiu` dau dau` lam' a' What shuold we do beside listening ??nhung du`sao do' cung~la`1 cach pho~bien' ...DE~tiep' thu ..vi' du. nhu la ` nghe 1 bai hat in english chang hang ..su thik thu' se~lam` ta muon' nghe no' hon

 
 Reply: bearvn
 member
 REF: 93419
 Date: 06/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Với học sinh việt nam th theo mnh ngữ m l điểm yếu nhất, kế đ l m cuối của từ.

Nghe l cch hay lắm đ. Hồi xưa mnh khng HBO hay Starmovies, cũng khng c nhạc Anh, chỉ biết nghe Streamline English đến ... thuộc lng lun :) Chắc nhờ đ khi đi thi listening bằng B được 10 điểm (khoe t ha).

Anyway, Jamesngo, your paragraph is nice. It clearly shows what you want to say and the flow of your ideas. However, there are some minor errors you may need to correct.

Hints:
listen ... English
speak vs. talk

Try to improve your sentence structure, too.

GL


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group