englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> GIP ĐỠ NGƯỜI MỚI NH,

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelyfriend
 member
 ID 15214
 Date: 05/29/2007


GIP ĐỠ NGƯỜI MỚI NH,
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xin cho cc bạn, mnh l thnh vin mới của room. Minh thch học anh văn, nhưng học rất dở , mong được sự gip đỡ từ cc bn

gp kiến
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 92948
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cố gắng ln nha!
Chc vui!


 
 Reply: chemnt
 member
 REF: 92953
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Post your ideas in Enhlish. Don't worry it will be wrong because you're studying. Someone who is better will help you correct it.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group