englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> cai nheo nho doi!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cainheo
 member
 ID 15199
 Date: 05/28/2007


cai nheo nho doi!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Mot nguoi toi biet da lau,

Ay la nang Hiep co tai nheo dau.

Gap nang toi hoi mot cau:

Sao may lai co chieu sau the nay.

Nang bao la troi phu cho.

cac ban dich giup minh may cau tho nay nhe? cam on cac ban nhieu,


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group