englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật kư tiếng Anh >> THE WALL

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: cuteteen
 member
 ID 14977
 Date: 05/11/2007


THE WALL
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nhà chật, nên bố mẹ ko thể sắp xếp cho tôi 1 căn pḥng riêng. Nhiều lúc tôi thấy điều đó vô cùng bất tiện.
Không có pḥng riêng, tôi ko thể giấu những bài kiểm tra điểm kém để mẹ khỏi phát hiện. Tôi ko thể lang thang hàng giờ trên mạng hay ôm điện thoại hàng giờ liền mà ko bi bố la.
Không co'pḥng riêng nên đồ đạc của tôi thường bị đứa em ngịch ngợm phá hỏng khiền tôi tức phát khoc'/
Không co' pḥng riêng nên những ngày nghỉ, tôi khong dc thức khuya và dậy trễ cũng ko.
TUY NHIÊN...
Ko có pḥng riêng nên trước khi đi ngủ, cả nhà tôi làm gí cũng quấn quưt bên nhau. Tôi thật sự cảm thấy ấm cúng v́ sự hiện diện của ngươ`i thân iu nhất xung quanh. ḿnh.
Không co' pḥng riêng để giấu những bài kiểm tra bị điểm kém, nên hễ tôi hhọc hành sa sút là mẹ phát hiện ngay.Mẹ thức cùng tôi, động viện tôi học cùng với cái nh́n thật âu yếu.
Không có pḥng rêng nên mỗi khi gặp chuyện buồn tôi ko thể giấu bố mẹ để khóc 1 ḿnh, và tôi thường kể cho họ nghe. Nhờ vậy, chưa bao giờ tôi thấy nặng nề v́ phải mang phi62n muộn về pḥng riêng cất jữ.Bao giờ bố mẹ cũng có cách làm cho những nỗi buồn của tôi biến mất.
Với tôi, pḥng riêng chỉ là khái niệm về 4 bức tường.Tôi rất hạnh phúc v́ giữa tôi và những người thân yêu trong gia đ́nh tôi không bao giờ hiện diện những bức tường ngăn cách.
VÀ TEEN HI VỌNG RẰNG WA TRANG WEB NÀY CHÚNG TA SẼ LÀ BẠN CỦA NHAU.SẼ KO CÓ NHỮNG BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH VỀ TUỔI TÁC, NƠI Ở ....BƠỈ KHI ĐẾN ĐÂY CHÚNG TA ĐỀU CHUNG 1 MĐ LÀ RÈN LUYỆN TIẾNG ANH CỦA M̀NH.


góp ư kiến
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 91765
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bai viet kha lam, Teen. I try to translate yr essay into E... one paragraph by one, whenever I have free time...

"Nhà chật, nên bố mẹ ko thể sắp xếp cho tôi 1 căn pḥng riêng. Nhiều lúc tôi thấy điều đó vô cùng bất tiện."

"My house is not big, therefore my parents could not afford to provide me a private room. This has often made me to feel extremely inconvenient..."


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91780
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thank you very much indeed. if you have time, you can translate it. it's eaasy for you. I suppose so. hihi.

 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 91783
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Teen, u should try to translate yourself too, instead of waiting for me to do all the work... not fair.

I try, anyway...
"Không có pḥng riêng, tôi ko thể giấu những bài kiểm tra điểm kém để mẹ khỏi phát hiện. Tôi ko thể lang thang hàng giờ trên mạng hay ôm điện thoại hàng giờ liền mà ko bi bố la."
"Having no privacy, I could not hide away all the homework that have low marks, so that my mother would not find them out. I could not spend hours and hours surfing the internet or talking on telephone without being discovered and reprimanded by my father"


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91787
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ok. i try my best, so it's fair.
"Không co'pḥng riêng nên đồ đạc của tôi thường bị đứa em ngịch ngợm phá hỏng khiền tôi tức phát khoc'/"

Having no privacy, my funiture is usually broken up by my naughty sister. it have been making me so furious that I would cry.
TURN TO YOU!


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 91790
 Date: 05/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Teen, good try...May I change your translation a little...Since your sis is still too young, I supposed...
I do not think she could "break" your "furniture". Also,"to be furious with somebody" ="gian giu nhu dien tiet voi ai", you did not mean that, did you?

Having no privacy, my belongings are usually messed up by my naughty sister. Her action has made me so angry that I would like to cry. 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91801
 Date: 05/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hix, i only khnow this structure.
"không co' pḥng riêng....cũng không"
Having no privacy, so in the days off, i can't stay up late and get up late too.
TURN TO YOU !


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 91842
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Cuteteen,

I, Nam Thao, studying English, transfer and rewrite your assay into English, and if it is not accurated or you are not satisfied, Please accept my apology.
Thanks,


As I know my friends have a private room and I would love to have one too. Unfortunately, my house just fits for all family members, so my parents can not build up a private room for me, which I feel so uncomfortable.
Most people know most things in the world usually have two sides, negative and positive effects, and I think a private room is the same too.
In my opinion, a private room has the most of advantage is I could hide some bad personal things or bad habit from my parents such as I could hide my study result when I got low score from my mother, who is easy to discover it, and I may spend hours on internet or talk on the phone for several hours without notes or scolds from my father, and of course, I don’t get mad and cry any more because I would lock my room when I am not home to restrict my mischievous brothers, who usually mess up my room or destroy my stuffs. Finally, the most my favor is I may go to a bed late and wake up late without anyone bothers me.
However, if I have a private room, I first feel lonely, and I certainly miss a wonderful time that all family members do something together in the house in evening. I also miss a great opportunity from my mother, who is always willing to helps and urges me with her mercy look when I am depressed in my study. I also can not share my sadness with my parents, who are always willing to help me out.
Having a private room or not, it doesn’t matter because a private room with me, it is just a room with four sides of wall that keeps me apart from my parents and all family members, and that is. As a matter of fact, I am happy now and I am happy for the way of our family. 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91852
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks namthao.
it's very kind of you to do that!
i think your english is very well.
THANK YOU INEED


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 91855
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Cuteteen,

Please don't mention about this. The fact, I am just looking for a chance to pratice my writing.
Again, Thanks,


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 91861
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi namthao,
Thanks very much for completing the translation for Cuteteen. You have read Cuteteen's mind accurately in rewriting her essay. I have been so busy lately that I could not finish up the remaining of her essay, as I promised to do so from the beginning... This has made me to feel uncomfortable in my mind ( cam thay canh canh' trong long`) until you showed up here rescuing me ( ra tay tuong tro)...


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91870
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
really, ngtruong?
i'm apologise for making you uncomfortable, you can do it if you have free time. it's not important.
i hope that you hadn't had a nightmare because of that.^_^
anyway, thank all of you.


 
 Reply: kasumi
 member
 REF: 93351
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao` cac' ban hien`^_~

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group