englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> .03.May.07

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bekhongthich
 member
 ID 14935
 Date: 05/03/2007


.03.May.07
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
11.30 pm.The cicadas r singing. The air is pure. A summer is comming. i cant express what i feel abt summer,a strong feeling..
i love hot summers.

send my sweet kisses to my honey who's ever said " i hate summer ! "


gp kiến
 Reply: kimau
 member
 REF: 91636
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
VĂN CHƯƠNG LN XỦN,LỜI LẼ CỤT NGỦN ZẬY M CŨNG GỌI L DIARY

 
 Reply: kimau
 member
 REF: 91637
 Date: 05/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
VĂN CHƯƠNG LN XỦN,LỜI LẼ CỤT NGỦN ZẬY M CŨNG GỌI L DIARY

 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 91667
 Date: 05/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ai viết nhật k cũng phải văn hay chữ tốt, cu c di loằng ngoằng chắc !? Tớ nghĩ chỉ cần khng sai chnh tả ngữ php , cu r l được chứ, nhỉ !:D 
 Reply: tranggiang
 member
 REF: 91862
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
N,hai bạn đừng ci nhau nữa n.
Đy l cu lạc bộ anh van, ai yếu th cố gắng ln chứ.
Mnh biết ci g th viết ci đ rồi cng nhau sửa sai.
Heheeee, vậy được khng no?


 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 91880
 Date: 05/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ừm,bạn tranggiang ni phải.Nhưng mừ mnh thấy mnh viết hổng c sai,chỉ tại người ta hay kiếm chuyện !

 
 Reply: kasumi
 member
 REF: 93347
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
noone is the best ...

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group