englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> gi thổi l bay, hay cnh khng muốn giữ l lại

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: meobonmat
 member
 ID 14830
 Date: 04/03/2007


gi thổi l bay, hay cnh khng muốn giữ l lại
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
c ai dịch dm mnh cu: "gi thổi l bay, hay cnh khng muốn giữ l lại?" sang tiếng anh khng?

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91238
 Date: 04/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
"Leaves fall because of wind , or the blank don't want to keep them"
Hơi trần trụi một cht nhưng m st nghĩa rồi đ , hihi !!


 
 Reply: ngocnguyet
 member
 REF: 91262
 Date: 04/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
englishrain co thể cho ti biết cch học tiếng anh tốt nhất ko, để c thể nhớ nhiều kiến thức tiếng anh ti phải lm g

 
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91269
 Date: 04/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you nghĩ như thế no về cu ni trn. n rất hợp với tm trạng của mnh by giờ....

 
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91270
 Date: 04/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn you nhiều


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 91432
 Date: 04/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hello,
in my opinion, "Are leaves flying by blown, or a branches is unwanted to hold leaves?"


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92767
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo tớ nn sửa flying thnh falling cho st nghĩa hơn!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group