englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> When I was young ...

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hajimemashite
 member
 ID 14819
 Date: 04/01/2007


When I was young ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
When I was young and when I have become an adult, sometimes I realize my thoughts are not the same.

When I was young, I thought crying was the most sad thing ... But now I realize the most sad thing is be not able to cry, just feel empty in my soul.

When I was young, I thought smiling was the joy ... But now I realize sometimes tears are more joyful than laughing.

When I was young, I thought having many friends were good ... But now I realize I still have only myself.

When I was young, I thought aloneness was far away and it only came to places where there was nobody ... But now I understand the warming is very slim while the aloneness is very closed even hand in hand.

When I was young, I thought I would be grown-up as I became adult ... But now I realize there are many adults but they really have not been grown-up yet, and when becoming adult infact they will understand they can not be young again.

When I was young, I thought driving a nail was simple action and I could pull out the nail anytime ... But now I realize I can pull nails out but the holes are not able to disappear.

When I was young, I thought I could change the world ... But now I realize changing a person is really very difficult and I only can change myself.

When I was young, I thought loving was very easy and forgeting was very difficult ... But now I realize making friends is so easy but loving a person is too difficult.

When I was young, I liked to become a complicated woman ... But now I am so complicated that I am not able to understand myself, and I want to be a simple girl but I have not got any chances to do.

When I was young, I wanted to define the love, the love could be A,B,C or D ... but now I feel puzzled because I really don't know what the love is.

When I was young, I thought love was all ... But now I know there is the saying goodbye moment behind the love.

When I was young, I thought love was the most important thing in the life forever But now I know love comes and will go right away like rain-cloud.


TRANSLATE INTO VIETNAMESE:

Lc b v khi ta lớn c những lc ngồi nghĩ lại thấy suy nghĩ của mnh khc nhau nhiều lắm.

Lc b tưởng khc l buồn by giờ pht hiện buồn nhất l khng thể khc được, cứ trống rỗng, tỉnh to v v hồn.

Lc b tưởng cười l vui by giờ nghĩ lại c những giọt nước mắt cn vui hơn cả một trận cười.

Lc b tưởng đng bạn l hay by giờ mới biết vẫn chỉ c mnh mnh.

Lc b tưởng c đơn ở đu xa lắm chỉ đến ở những chỗ khng người, đến giờ mới hiểu lc bn nhau sự ấm p mới thật l mong manh m nỗi c đơn sao lại gần gũi thế.

Lc b tưởng thnh người lớn l lớn by giờ đ thấy c nhiều người đ lớn m vẫn chưa thực sự lớn, v đến khi thực sự thnh người lớn th người ta sẽ biết khng bao giờ b trở lại được nữa.

Lc b tưởng đng đinh l đng đinh khng thch th c thể nhổ ra, by giờ cảm nhận đng đinh c thể nhổ được nhưng vết su sẽ vẫn cn.

Lc b tưởng c thể thay đổi được cả thế giới giờ thay đổi chỉ một người cn chẳng c thể, c chăng thay đổi vẫn chỉ l thay đổi chnh mnh.

Lc b tưởng yu một người th dễ, qun một người mới kh, nhưng rồi giờ thấy mnh quen nhiều người cũng dễ đ nhưng yu mới kh lm sao.

Lc b cứ thch trở thnh một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế l hay lắm, giờ phức tạp đến nỗi khng thể hiểu nổi mnh mới giật mnh muốn trở thnh một c gi đơn giản m cũng chẳng thể nữa rồi.

Lc b thch định nghĩa về tnh yu, tnh yu l a,b,c,d, by giờ lớn lại cuống cuồng v hoang mang khng biết tnh yu thực sự l g.

Lc b tưởng yu l tất cả, l mọi thứ, lớn rồi mới biết sau tnh yu cn c chia tay.

Lc b vẫn nghĩ rằng tnh yu l mi mi, tnh yu l thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, giờ th biết tnh yu đến rồi đ nhưng rồi lại đi ngay đ như mưa bng my c rồi đi nhanh.


gp kiến
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91271
 Date: 04/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
lc b ti v tư, hồn nhin, nh nhảnh... by giờ tui cảm thấy mnh thật thiếu sức sống...

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group