englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> love

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: levan
 member
 ID 14125
 Date: 11/29/2006


love
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
someone loves you not because who you are but because who he will when walking beside you.
levanth2001
gp kiến
 Reply: levan
 member
 REF: 88936
 Date: 12/01/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh dịch cu ny ra nh

ai đ yu bạn khng phải v bạn l ai m v họ sẽ l ai khi đi bn cạnh.

cc bạn thấy cu ny c đng khng?minh thấy cu ny hay hay minh rất tm đắc với n. 
 Reply: meobonmat
 member
 REF: 91231
 Date: 04/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh cũng thch cu ny. hay hay sao ấy. nhỉ?


 
 Reply: tranggiang
 member
 REF: 91236
 Date: 04/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi levan!
uh, hay thiệt chứ bộ.


 
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91281
 Date: 04/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nhưng m mnh khng hiểu lắm cu ny...h

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group