englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Bạn đ luyện thi ielts cấp tốc ở trung tm ILI chưa

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguyenphihung
 member
 ID 24604
 Date: 06/07/2018


Bạn đ luyện thi ielts cấp tốc ở trung tm ILI chưa
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nhiều người luyện đạt ielts 6.5, 7.0, 8.0, 8.5 trở ln, cc bạn đ đến đ luyện chưa, bạn luyện mất bao lu, v phương php học để đạt điểm IELTS cao.

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group