englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> đố ton!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kfcchicken
 member
 ID 18046
 Date: 06/02/2010


đố ton!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Một lần tớ đến thăm một b mẹ Việt Nam Anh Hng với c chủ nhiệm. Tớ hỏi tuổi của b th b bảo: ''Biết được ngy sinh, thng sinh, năm sinh của b l biết tuổi của b, gợi cho chy nh, b được ăn sinh nhật 15 lần rồi.'' Tớ đ trả lời được, cc bạn th sao?

gp kiến
 Reply: midiamond
 member
 REF: 100039
 Date: 06/09/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
B Mẹ Việt Nam đ năm nay 60 tuổi.
Phải khng?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group