englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Đố vui!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kfcchicken
 member
 ID 17963
 Date: 04/24/2010


Đố vui!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
một người bắn chết ng tổng thống nhưng lại tự dưng ng lăn ra đất chết. V sao?

gp kiến
 Reply: kfcchicken
 member
 REF: 99986
 Date: 04/24/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
v bị cảnh st pht hiện v hạ thủ chứ sao!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group