englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> VUI CNG CROSSWORD- TƯNG BỪNG NHẬN QU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: uci149
 member
 ID 17916
 Date: 03/24/2010


VUI CNG CROSSWORD- TƯNG BỪNG NHẬN QU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Now Let's discover this crossword ....

Photobucket

Down :


1. A kind of flower is used as a gift in this day

2. Legend has it that she was a faithful wife, because of waiting her husband, she and her child became the rock .Whats her name?

3. She was the daughter of the well-known patriotic teacher-poet Nguyen Dinh Chieu. Beside that, She was a poetess, an editor for the first womens newspaper of Viet Nam which praised womens role in 1910s

4. Accordance to Grecian legend, She has been an important goddess for the Greeks. , the patron goddess of Athens, the goddess of wisdom, a goddess of arts and crafts

5. Name of song on International Women day

Across :

6 . She is the captain of women's football Vietnam in SEAGAME 25

7. A famous woman singer who has performed the songs of Trinh Cong Son successfully such as : "Doa Hoa Vo Thuong, Thuo Bong La Nguoi, Moi Coi Di Ve" etc

8. The country started women's struggle Movement


Thể lệ tham gia:

l Nhận đề tại Văn phng Đon Trường hoặc Download chữ tại : http://vn.myblog.yahoo.com/el_duhoc

l Chỉ nhận đp n trực tiếp qua mail: el_duhoc@yahoo.com

l Đp n hợp lệ phải ghi bằng chữ in hoa v ghi đầy đủ thng tin c nhn cần thiết.

l Danh sch cc bạn ginh giải thưởng sẽ được cng bố trn website: www.elcvn.com, blog du học http://vn.myblog.yahoo.com/el_duhoc hoặc thng bo qua mail, yahoo.

l Thời gian nhận đp n đến hết ngy 15/04/2010

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải nhất:

o thun tự thiết kế EL snh điệu

02 Giải nh:

02 Cặp v xem phim cực hot

05 Giải ba:

05 Gấu bng cực kỳ xinh xắn
gp kiến
 Reply: uci149
 member
 REF: 99970
 Date: 03/30/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hurry up ! !!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group