englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> GIẢI ĐP CROSSWORD - SĂN V XEM PHIM BOM TẤN !!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: uci149
 member
 ID 17797
 Date: 12/08/2009


GIẢI ĐP CROSSWORD - SĂN V XEM PHIM BOM TẤN !!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
GIẢI ĐP CROSSWORD - SĂN V XEM PHIM BOM TẤN !!!
Để nhận được cc qu tặng cực kỳ hấp dẫn !! Rất đơn giản mời cc bạn cng giải đp chữ CROSSWORD bn dưới.
1 Giải I dnh cho bạn trả lời đng v sớm nhất sẽ được tặng ngay 1 v xem phim cực kỳ HOT
4 Giải II sẽ được tặng quyển từ điển Anh Việt, thật hữu ch để học Anh Văn đng khng n !!!

5 Giải III l Mc kho th bng xinh xắn.
Ưu tin cho cc bạn gửi trực tiếp v nhanh nhất !!!
Cc bạn tham gia chương trnh theo 2 cch : (Cc bạn lưu l gửi theo đng quy cch dưới đy nh, nếu cc bạn gửi bằng cc hnh thức khc xem như khng hợp lệ )
1.Nộp trực tiếp nhận ngay qu tặng : Cc bạn chỉ cần download chữ ny , điền giải đp bằng chữ in hoa, in v gửi đp n trực tiếp tại cc chi nhnh => Được tặng ngay phiếu tham gia Cu Lạc Bộ Anh Văn trong 1 thng hoặc phiếu đăng k thi thử TOEIC . Cơ hội tuyệt vời để trau dồi thm Anh Văn v sở hữu Giấy chứng nhận TOEIC do trường EL cấp, c gi trị xin việc khi bạn thi thử đạt trn 550 điểm !!!
2.Phương n 2 : Đp n cc bạn vui lng gửi về email: elcvn_school@ yahoo.com với subject : CROSSWORD 5 Full name
V nội dung bao gồm đp n v thng tin ghi r theo mẫu
Name :
Cell: ..
Y!M:..

ANSWER:

1.
2.
Vẫn cn rất nhiều cc ưu đi hấp dẫn cực kỳ của trường EL vo ma h ny đang chờ đn cc bạn .Nhanh chn rinh qu tặng no !!!
Sau đy l chữ v cc cu hỏi cho tuần ny
[IMG]http://i177.photobucket.com/albums/w234/tranthu16_11/el/crosswordgoichithu.jpg[/IMG]

Across
3. The blue Whale is _______ than the elephant. It is also
the largest animal in the world.
6. The ________ is the fastest land animal.
7. The River Nile is the ______ river on Earth.
10. Saturn has hundreds of ______ around it.
15. Pluto is the _________ planet in the solar system.
16. Mercury is the ________ planet to the sun.
17. Mars is the _______ red planet.
18. ________ is bigger than Earth, but smaller than Saturn.
19. Mount Everest is the ______ mountain on Earth.
20. __________ is the closest planet to the sun.

Down
1. The African Elephant is the _______ land animal.
2. ________ is the biggest country.
4. Jupiter is the ___________ planet in the solar system.
5. Pluto is also the _______ planet from the sun.
8. The planet we live on is called _______ .
9. The _________ is the biggest and heaviest bird in the
world.
11. _______ is also called the blue planet.
12. _________ is the second-closet planet to the sun.
13. Saturn is the second-largest ______ in the solar
system.
14. Venus is the ______ closest planet to the sun.

Hạn cuối cng nhận email v đp n dự thi l ngy 11/12/2009.
Danh sch những bạn ginh giải thưởng sẽ được cng bố trn website www.elcvn.com vo ngy 18/12/2009.
Cc bạn trng thưởng sẽ được thng bo trực tiếp qua Y!M hoặc email.gp kiến
 Reply: daicalong
 member
 REF: 99907
 Date: 02/23/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ec!!!!!!!!!!
do om di ! ac ac ac ac ac ac ac ac ac
the m a cung dem len lam chi cho bit
do ec di ah


 
 Reply: kfcchicken
 member
 REF: 99988
 Date: 04/24/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dở cn hơn bạn chưa đăng được bi no!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group