englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Thch đấu tiếng Anh (cực vui)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cfcfcf123456
 member
 ID 17553
 Date: 06/10/2009


Thch đấu tiếng Anh (cực vui)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
VNSAY.COM mới c tr rất hay ho, tưởng tr ny th mnh cũng nghĩ ra từ trước, nhưng chưa thực hiện được trn forum, bạn no thch th sang vnsay chơi nh, vui phết đấy
Mnh trnh độ A th ln được hơn 100 điểm, chuyển sang C pht sai toe tot, về 50 rồi

http://www.vnsay.com/hoctienganh/voet.php


gp kiến
 Reply: cfcfcf123456
 member
 REF: 99712
 Date: 08/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
VOET mới update 6000 questions TOEIC, hơn 1000 questions cc loại
http://www.vnsay.com/hoctienganh/voet.php


 
 Reply: cfcfcf123456
 member
 REF: 99749
 Date: 08/20/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nhiều bạn trong qu trnh học tiếng Anh thấy nhm chn, hy thực hnh, giao lưu, sẽ gip bạn học tiếng Anh tốt hơn v việc học sẽ dễ dng hơn, th vị hơn.

Chat room (c người nước ngoi học tiếng Anh)

http://www.vnsay.com/hoctienganh/chattienganh.php

Hy cng ti thảo luận về đề ti ny nh!


 
 Reply: kfcchicken
 member
 REF: 100025
 Date: 06/02/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
VOET đng cửa từ ngy 27 thng 5 rồi bạn ! :(

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group