englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Học ngoại ngữ online!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: doremonvbhp
 member
 ID 17314
 Date: 11/29/2008


Học ngoại ngữ online!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hiện nay mnh thấy c rất nhiều phương php học ngoại ngữ tiện lợi v hữu ch nhưng c thể ni việc học ngoại ngữ online kh tiện v linh hoạt, mnh c thể học được mọi lc mọi nơi v c rất nhiều trang web c giao diện dễ hiểu, dễ sử dụng để ai cũng c thể tham gia như trang:giangduong.vn
http://giangduong.vn/
gp kiến
 Reply: thienly
 member
 REF: 112488
 Date: 08/09/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nhung bạn nn trực tiếp đến trung tm đẻ học nha, mnh thấy c trung tm IEG học ph hợp l đ

 
 Reply: diemquynh12
 member
 REF: 112491
 Date: 08/09/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh muốn ni chuyện được với người nước ngoi giờ chỉ cn cch học thi ah. Mnh đang tham gia học ở ILI quận 10. Trung tm ny mnh thấy rất thch hợp v jhaif lng. Mnh học được một thời gian thấy ILI dạy tốt lắm. Gio vien nước ngoi hết m học ph của n cũng mềm nữa.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group