englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> coa' ai o*? TP HCM hok za^y` ne`!!!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: babyxjng
 member
 ID 17094
 Date: 07/16/2008


coa' ai o*? TP HCM hok za^y` ne`!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
coa' pac' neo` o*? TP HCM hem nhi? . em lam` wen zo*i' . ID của em la` sweetdimond25251325 ( nhớ hok coa' chữ a nha' - choa noa' đặc bit. i' ma` )


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group