englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> ???

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: babyxjng
 member
 ID 17078
 Date: 07/06/2008


???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Where you can find roads without cars, forests without trees and city without house ??? ~_~

gp kiến
 Reply: elephant
 member
 REF: 98599
 Date: 07/13/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
OK. I can see the roads without cars, the forests wihtout trees, the city without houses. It is very easy>>>>but you only see that if you have a ......^^. oh It's HEAVEN!!!!


 
 Reply: babyxjng
 member
 REF: 98608
 Date: 07/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
pac' ui, pac' ni thế th giết em ah` ? 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group