englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> giai dum nghen

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tieuthunam
 member
 ID 16449
 Date: 11/30/2007


giai dum nghen
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
lm sao lấy được vng thỏi từ bn kia vực thẳm ,nơi c những con Khỉ hung dữ khi m cc nh tm vng đứng trn đồi ni bn ny ,ở giữa l vực thẳm(gợi :"Khỉ hay bắt chước người")

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 97217
 Date: 11/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
kiếm cục j chọi wa mấy con khỉ, cục vng cng tốt, con khỉ thấy vậy, chọi vng wa cho mnh==> m vng đi về..ehhehe

 
 Reply: tieuthunam
 member
 REF: 97224
 Date: 11/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
keke đng rồi hen,m cục g l cục g zậy bạn?

 
 Reply: cherry85
 member
 REF: 97259
 Date: 12/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
choj cuc kit' chu' j`!!! hjhj, me'c cuoj` we' dj!!

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 97264
 Date: 12/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cục j m người ta dm cầm lun chọi h...means: cục đ

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group