englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> CU DỄ THI,GIẢI NGHEN!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tieuthunam
 member
 ID 16409
 Date: 11/25/2007


CU DỄ THI,GIẢI NGHEN!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
nh Nam c 4 anh chị em ba người đầu tn l Xun ,Hạ ,Thu .Hỏi, người thứ tư tn l g???

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 97168
 Date: 11/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hehhe, người cn lại tn Nam..rite?

 
 Reply: tieuthunam
 member
 REF: 97173
 Date: 11/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dung rui`,,,tang 100 diem ,vao 360.yahoo.com/lonely_rose2000 lam wen nha

 
 Reply: kaint
 member
 REF: 97178
 Date: 11/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ny tớ ko hỉu, sao lại l Nam nhỉ?

 
 Reply: kaint
 member
 REF: 97179
 Date: 11/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chậc, đọc ko kĩ đề, wn mất l "nh Nam" :|

 
 Reply: minh21
 member
 REF: 97286
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ga` the' nguoi dau` tien la` Nam roi` thi cha? con` 3 anh chi. kia ah`

 
 Reply: jelly08
 member
 REF: 99080
 Date: 12/20/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you're right. His's name Nam!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group