englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> new Q for U

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ruacontapchay
 member
 ID 16268
 Date: 10/24/2007


new Q for U
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
What can carry almost tons of wood but can't carry just a stone?
cau do nay cung de~ ne may ban, vo tra loi thu xem


gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 96895
 Date: 11/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
The river.


 
 Reply: ruacontapchay
 member
 REF: 96926
 Date: 11/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
yes,u are right

 
 Reply: iloveyou
 member
 REF: 97494
 Date: 12/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
that is right 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group