englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> mại dz b con......dz!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelykitty
 member
 ID 16148
 Date: 10/01/2007


mại dz b con......dz!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.con g cng lớn cng nhỏ ta?
2.4 chia 3 bao nhiu(đố mẹo đ!)
3.ci j 0 sờ được,đụng được,ngửi được,chỉ nhn được thui
cc bạn tm ra đp n nhe, thank you!^0^


gp kiến
 Reply: cherry85
 member
 REF: 96392
 Date: 10/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 1 l con cua .
cu 2 l 1/2.
cu 3 l ci bng.


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 96407
 Date: 10/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu2 qu dễ ạn ơi
4:3 tức l tứ chia tam,tứ chia tam ngược lại l tm chia tư nghĩa l 8:4=2
hihi mnh đon thế c đng hng


 
 Reply: lovelykitty
 member
 REF: 97197
 Date: 11/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thg min

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group