englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> cu đố cần cht suy nghĩ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: t2kbadboyz
 member
 ID 15905
 Date: 08/23/2007


cu đố cần cht suy nghĩ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. c 2 con ra m.t đực một ci đi vo trong hang tối cng một lc hỏi con no ra truoc

2. người ngồi cạnh tui l chu của bố của ch thằng con em bc của chị của mợ tui vậy tui gọi n bằng g


gp kiến
 Reply: longcho
 member
 REF: 95630
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. con ra đực ra trước v con ra ci bị lật ngửa ra ra được
2. gọi n bằng my tao. hay bằng I and you


 
 Reply: t2kbadboyz
 member
 REF: 95631
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. dung'
2. sai


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95690
 Date: 08/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
gọi bằng ci miệng

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group