englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> nhao zo

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: longcho
 member
 ID 15902
 Date: 08/23/2007


nhao zo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
đố bạn con g c 4 chn m biết bơi v bay?

gp kiến
 Reply: t2kbadboyz
 member
 REF: 95619
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
n'u tui đo'an 0 sai thi` co' phai? con R`ng 0 vay.

 
 Reply: longcho
 member
 REF: 95628
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sai rồi bạn ơi!
lm g c rồng.


 
 Reply: t2kbadboyz
 member
 REF: 95633
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
long = rồng
nha vua = long
vậy vua c thật sao rồng lại 0


 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 95635
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
la con rua

 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 95636
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it's a mounster


 
 Reply: ru3yrain
 member
 REF: 95647
 Date: 08/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
@linhnguyen: what's the mounster mean???

 
 Reply: longcho
 member
 REF: 95657
 Date: 08/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
con ra đu c biết bay đu bạn

 
 Reply: hihihuhu
 member
 REF: 95804
 Date: 09/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
than lan bay a?


 
 Reply: longcho
 member
 REF: 95812
 Date: 09/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sai rồi bạn ơi!
hay để mnh ni cho nha
đ l 2 con duck (hehehe)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group