englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> giỏi ton th vo

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: t2kbadboyz
 member
 ID 15895
 Date: 08/22/2007


giỏi ton th vo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
c 12 vin bi trong đ c một vin c trọng lượng khc(0 biết nặng hơn hay nhẹ hơn) lm sao trong 3 lần cn tm ra vin bi no nặng hay nhẹ hơn

ln nhớ l 0 biết trọng lượng vin bi nặng hơn hay nhe hơn


gp kiến
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 95609
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lần cn 1: mỗi cn su vin
Lần cn 2: lấy su vin c trọng lượng nhẹ hơn chia 3/3 rồi cn
Lần cn 3: lấy 3 vin c trọng lượng nhẹ hơn. Đem cn mỗi cn 1 vin. Nếu 2 cn bằng nhau tức vin nhẹ hơn=> vin cn lại. Nếu trong 2 vin đem cn c một vin nhẹ hơn=> l vin đ.


 
 Reply: t2kbadboyz
 member
 REF: 95611
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
n đố như bạn thi dễ wa' đố lm gi` cho mắt cơng noi' rui` 0 biết nặng hơn hay nhẹ hơn m

 
 Reply: t2kbadboyz
 member
 REF: 95627
 Date: 08/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao nghe ni angle l 2% của người giỏi nhất thế giới m bi ton nhỏ nay sao post lu ri 0 d giả vậy. nhưng 2% chỉ c nghĩa l cứ 100 người l tm được ra 2 người v thế cũng 0 kh kiếm. M trong forum ny cũng duoc. may' trăm m đu hết ri vậy

 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95746
 Date: 08/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
h h để tui giải cho :
chia lm 3 nhm 4-4-4 ( I-II-III)
TH 1 : I = II suy ra vin đặc biệt ở nhm III.
Lấy 3 vin nhm II ( bnh thường ) cn với 3 vin nhm III.
____TH a) cn thăng bằng : vin cn lại cua nhm III l vin đặc biệt.
____TH b)cn k thăng bằng : do c 3 vin nhm II l bnh thường nn sẽ biết vin đặc biệt trong 3 vin nhm III l nặng hay nhẹ, cn 2 trong 3 vin đ l xong.
TH 2: I#II ( giả sử I nặng hơn II, v vai tr 2 nhm giống nhau, cứ nhm no nặng ta đặt l nhm I)
Nhm nặng I : A,B,C,D ( suy ra trong nhm k thể c vin bi nhẹ)
Nhm nhẹ II : E,F,G,H ( suy ra trong nhm k thể c vin bi nặng)
lấy A,B,C,H (IV) cn với D+3 vin bnh thường của nhm III(gọi l nhm V)
TH 1 : cn thăng bằng : vin đặc biệt nằm trong 3 vin E,F,G v l vin nhẹ, cn 2 trong 3 vin l xong.
TH 2: nhm IV nặng hơn nhm V, H k thể nặng, D k thể nhẹ suy ra vin đặc biệt nằm trong A,B,C v l bi nặng, cn 2 vin trong 3 vin l ra.
TH 3: nhm IV nhẹ hơn nhm V, suy ra do H nhẹ hoặc do D nặng, lấy 1 vin bnh thường cn với 1 trong 2 vin H hoặc D l ra bi đặc biệt.


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95759
 Date: 08/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hehe thấy bi giải của em thế no m sao bc ra cu đố ny ko vo xc nhận cho em 1 ci

 
 Reply: bidao
 member
 REF: 95777
 Date: 08/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao tanmui91!cach suy luan cua u kha hay day.
do u cau nay,nhung cungco the u biet roi.giai thich
0+0+0=3


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95953
 Date: 09/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
0!+0!+0!=3
ok chứ?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group