englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> cau do vui day

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linhnguyen
 member
 ID 15860
 Date: 08/18/2007


cau do vui day
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
co 1 ben do quy dinh chi duoc phep co 2 hoac 3 nguoi duoc len do thoi nhung 1 hom co ba anh da do va 3 anh da trang toi doi di do hoi tai sao ho van duoc di do

gp kiến
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95461
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dễ ẹt, c phải l ba của anh da đỏ v ba của anh da trắng ko, l 2 người chứ mấy, hehe

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group