englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> hehe cu đố cực k dzui v hc ba

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tanmui91
 member
 ID 15853
 Date: 08/17/2007


hehe cu đố cực k dzui v hc ba
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. nu 3 bước để bỏ nguyn vẹn 1 con b vo tủ lạnh
2.nu 4 bước bỏ 1 con nai vo tủ lạnh.
3.1 hm, cha tể sơn lm triệu tập tất cả cc loi vật lại, kể cả con người cũng phải đi, v rất sợ cha tể sơn lm, vậy m c 1 con ko chịu đi đ cc bạn, con no m gan th
4.c 1 ch vịt cứ đi hai bước l đẻ 1 ci trứng, hỏi sau 15 bước đẻ bao nhiu ci?

cc bạn m giải ko được th nghe cu trả lời xong đừng c thắc mắc nh, cực vui đ


gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 95433
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu 1: 1-Mở tủ lạnh ra.
2-Bỏ con b vo.
3-Đng tủ lạnh lại.
Cu 2: 1-Mở tủ lạnh ra.
2-Lấy con b ra.
3-Bỏ con nai vo.
4-Đng tủ lạnh lại.
Cu 3: Con nai v n đang ở trong tủ lạnh.


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95434
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hehe bạn ny giỏi qu, nhưng sao ko trả lời cu 4

 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 95441
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu 4: chẳng c ci no

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group