englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> cu đố cũng dzui dzui n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tanmui91
 member
 ID 15843
 Date: 08/17/2007


cu đố cũng dzui dzui n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
đố cc bạn nha, từ tiếng anh no c mười chữ t vậy, hehehe giải đi nha, cũng dễ m h, chắc cc bạn nghe rồi nhỉ

gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 95427
 Date: 08/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đ l từ "tent". Trng phốc rồi.

 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95430
 Date: 08/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
uhm dễ m h.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group