englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Những cu đố ngớ ngẫn!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15649
 Date: 07/13/2007


Những cu đố ngớ ngẫn!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.Hai chiếc xe t cng dừng lại ở chỗ đậu xe. 7 người đn ng cng bước ra khỏi 2 chiếc xe t. Trời bỗng đổ mưa v 6 người trong số bọn họ bắt đầu bước thật nhanh để trnh mưa. Người đn ng thứ 7 ko hề bận tm v cũng khng bị 1 hạt mưa no rơi vo người. Ko o mưa hay chiếc no được dng cả. 1 lc sau, 7 người cng đến nơi 1 lc v người đn ng đ vẫn kh nguyn. V sao lại như vậy ?
2.Một ngy rất đẹp trời v đầy nắng , c 1 chiếc thuyền trn bến cảng . Bỗng nhin chiếc thuyền bắt đầu chm xuống .Ở đ chẳng c bo hay bất cứ vấn đề g với chiếc thuyền cả , nhưng n đ chm trước mắt rất nhiều người .
Điều g đ khiến cho chiếc tu chm vậy?


gp kiến
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 94493
 Date: 07/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. chắc ổng chạy lại vo xe phải ko ??
chắc l đng rồi!
2. chờ t !


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94494
 Date: 07/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chắc l sai rồi!!

 
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 94495
 Date: 07/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đon ra rồi :
ng đ c php !!!!


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94497
 Date: 07/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ng đng la` c php thật, đp n thế m cũng nghĩ ra!!sai trật lất !!!

 
 Reply: minhhuyntd
 member
 REF: 94507
 Date: 07/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c 6 người lớn bồng theo đứa b, đng khng


 
 Reply: codongoitenai
 member
 REF: 94514
 Date: 07/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1.Người đn ng thứ 7 ra khỏi xe ở pha c mi che. is it right, phươngl. Can you recognize me?
2.Chiếc thuyền đ l thuyền giấy.


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94517
 Date: 07/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
họ cng đi 1 qung đường di với nhau nn cu trả lời của bạn chưa đng,cu 2,thuyền giấy th rch mất!!!

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94518
 Date: 07/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Gợi cu 1nha: trong cu đố c 7 người nhưng chỉ 6 người đn ng bước, v cuối cng họ lại cng c thể đi đến 1 nơi cả 7

 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 94523
 Date: 07/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
phuongle tố ngy xem phim ma nn...nhập tm ri, ton l cu đối ma khng... Cho nn,
1)người thứ 7 l một Ghost Man.
(Alternate Answer: Ở chỗ đậu xe, c sẵn ci kiệu, 6 người kia khing người thứ 7 trn kiệu...)
2)Ghost Boat...
(Alternate Answer: Tu ngầm = Tu lặn)


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 94524
 Date: 07/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oop... typo...
tố----> tối


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94526
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow,ng ngtruong trả lời đng cu 2 ,cu1 cn ch xu nữa,v thời nay ko ai rưc kiệu cả!!

 
 Reply: mylegend
 member
 REF: 94538
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
kh w
Nguời đn ng thứ 7 đuợc một trong su ngưi đn cỗng trn lưng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tui đon đ


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94581
 Date: 07/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đp n ny cũng được nhưng cu đố la` 7 người đn ng,đp n cuối cng của ti l: người đn ng thứ 7 đ chết v đang nằm trong hm....oh ghost, đng qun thi!!!

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94583
 Date: 07/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chaj...kinh khung we....

 
 Reply: mylegend
 member
 REF: 94614
 Date: 07/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oh my god

 
 Reply: codongoitenai
 member
 REF: 94991
 Date: 08/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
good questions and good answers. Thanks,phuongle12

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group