englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Come on ! ^o^ ^o^

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mangcautay
 member
 ID 15607
 Date: 07/08/2007


Come on ! ^o^ ^o^
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
gp vui thm một cu nữa n p kon! ^^
Lc b ru mọc rậm r
Khi gi ru lại thưa đi mới ti
Cn non,o biếc mặc ngoi
cng gi o biếc cng phai mất mu
Xin cho hỏi đ l quả chi zậy?
nhanh tay ln nha p kon!^o^


gp kiến
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94367
 Date: 07/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bắp phải ko ta??

 
 Reply: mangcautay
 member
 REF: 94372
 Date: 07/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
phuongle lm tui phải mở hng lại n:
Con g sống ở trn cy
Khng chạy như bay cũng gọi l m
Khng phải thợ xẻ cũng c cưa
Khng phải cua cũng c cng
L con g vậy bạn?


 
 Reply: jutom249
 member
 REF: 94391
 Date: 07/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
con bọ ngựa fải ko bạn? hay cn gọi l con ngựa trời đ.:-D

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94429
 Date: 07/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chắc l đng rồi.Để tui đố tiếp tay cho mangcautay nha:1.thằng nhc chạy qua cầu`, rơi tỏm xuống hồ, m sao mnh lại ko ướt??
2.4 que diem xep thanh con chuot ?


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95691
 Date: 08/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
lấy 4 que dim xếp thnh chữ T.
thằng nhc n ướt chứ c phải mnh ướt đu, heheeh sập tiệm chưa


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group