englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> phuongle12

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15580
 Date: 07/04/2007


phuongle12
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.Ngy xưa chng ta thường c những cu ni miu tả lin hệ tới nh vua .... th dụ như : Gường của Vua nằm gọi l Long Sn , Mắt của nh Vua l Long Nhn , o của nh Vua gọi l Long Bo .v.v.
Xin hỏi : Khi nh Vua mệt v nằm nghĩ trn dzng th gọi l g ?
2. Ci g lc sạch th ĐEN, lc dzơ th TRẮNG?!?


gp kiến
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 94250
 Date: 07/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh xin giải cu 2, cu 1 khng biết,hihi
mnh nghĩ đ l ci bảng đen, đng khng.


 
 Reply: mangcautay
 member
 REF: 94252
 Date: 07/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chắc zng vua nằm gọi l Long zng w a.Sẵn đy mnh muốn gp vui với cc bạn thm một cu nữa nha: vua m leo cổng vo cung th gọi l g vậy ?^^

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94272
 Date: 07/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 1 btnduyen đng ri!
cn cu hai th ehm, gần đng ri!
vua m leo cổng vo cung th tui đon ổng ko c lệnh bi (kakaka)th gọi l vua cỏ chứ g!!!^__^


 
 Reply: mangcautay
 member
 REF: 94277
 Date: 07/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ủa zi l long zng l kết wả gần đng ri ? cn cu hỏi vua leo cổng th gọi l g th cu trả lời ny hơi đố mẹo một cht đ nn cố đọc kĩ cc từ th sẽ ra thui.come on!

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94295
 Date: 07/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chắc l Long cẽo chứ g ^________^

 
 Reply: mangcautay
 member
 REF: 94312
 Date: 07/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
That's right!-----> good!

 
 Reply: phuongminh154
 member
 REF: 94332
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
long g nằm trn vng nhi ? giai k ra rui...

 
 Reply: phuongminh154
 member
 REF: 94333
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
la` LONG VẴNG đng khng.....chắc l vậy ri !!! HIHI ^^

 
 Reply: phuongminh154
 member
 REF: 94334
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
la` Long vẵng đng khng.....chắc l vậy ri !!! HIHI ^^

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94338
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chưa đng đu!gợi nh:mẹo của cu ny giống cu của mangcautay!!

 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 94346
 Date: 07/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
vua phải leo vng ----> long vẽo


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94352
 Date: 07/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ng ntruong82 ở đu chui ra lm tui phải đng qun thế ny!!!
T__________T


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 94374
 Date: 07/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tui vừa ở Cổ Mộ chui ra đ "b"...hi` h...

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 94427
 Date: 07/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thế ng l người hay m....!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group