englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đố vui tiếng Anh >> bí wá~_~

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: namngo1410
 member
 ID 15526
 Date: 06/29/2007


bí wá~_~
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Five children, still at school, are going to be a doctor, an engineer, a teacher, a lorry-driver and a tennis-player. Kate is not going to study after leaving school.George is going to be either a doctor or a teacher. One of them is going to have a job which begins with the same letter as his(her) name.Mark is not going to be a doctor or an engineer. Louise is not going to be a doctor.
? Who is Phil going to be
*NGUON GOC: my teacher
*THOI HAN: cang som cang good
Thank you vinamilk ^_^


góp ư kiến
 Reply: bojvjp1503
 member
 REF: 94292
 Date: 07/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tui xin mạn phép dịch bài toán này như sau: 5 đứa trẻ,...học ở trường, sẽ trở thành 1 bác sĩ, 1 kĩ sư, 1 giáo viên,1 lái xe ô-tô tải và 1 vận động viên tennis. Kate k0 có ư định sẽ tiếp tục học sau khi ra trường. George cũng k0 có ư định trở thành 1 bác sĩ hay 1 giáo viên. 1 trong số họ sẽ làm 1 nghề có tên bắt đầu giống như chữ cái đầu trong tên của anh(cô) ấy. Mark k0 có ư định trở thành 1 bác sỹ hay 1 kỹ sư. Louise k0 có ư định trở thành 1 bác sỹ.
* hỏi Phil sẽ làm nghề ǵ?
tui dịch vậy thui, mong các bạn góp ư và tiếp tục giải. Cũng dẽ mà ^_^


 
 Reply: anghes
 member
 REF: 94616
 Date: 07/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Phil se là bác sĩ
kate là vận động viên tennis
louise là tài xế xe tải
mark là giáo viên
george là kĩ sư


 
 Reply: orange
 member
 REF: 94618
 Date: 07/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo ḿnh nghĩ th́ either không có nghĩa phủ định v́ thế phải dịch là George có thể sẽ trở thành bác sĩ hoặ giáo viên chứ , nếu như thế th́ George sẽ là bác sĩ c̣n Phil là kĩ sư chứ nhỉ hay ḿnh nghĩ sai (kiến thức T.A vốn rất tệ mà)

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group