englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Ti l g?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 15239
 Date: 05/31/2007


Ti l g?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Câu 1:


Ti nng.
Ti sống ở trn trời
I am bright.
Don't look straight at me.
I disappear in the night.


gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 92695
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
The sun

 
 Reply: cun07
 member
 REF: 92713
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi there

i think it's not me!!!


 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 92844
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn angel bạn đ trả lời đng rồi.
Đp n l:

The sun


 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 92851
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Câu 2:


Ti sống trong nước.
Bạn c thể li ti.
I might make you sick.
Don't put a hole in me.
Tie me up when you're done.


 
 Reply: bupbexjnh
 member
 REF: 92861
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
my answer is --- the shjp --- dung' hok a. chj lovelycat

 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 94217
 Date: 07/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bupbexjnh bạn đp đng rồi.
Đp n l: 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 94218
 Date: 07/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Câu 3:Ti sống trong cơ thể bạn.
Ti mu đỏ.
I am the symbol for love.
Blood pumps through me.
Please don't break me.


 
 Reply: angel
 member
 REF: 94226
 Date: 07/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
It's the heart

 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 94508
 Date: 07/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Clap...clap...
You're right. This answer is the heart: 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 94509
 Date: 07/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu 4:
Ti mu đỏ, xanh hoặc vng.
Ti l đồ ăn nhẹ rất tốt cho sức khoẻ.
I make good juice.
You can bite me or slice me.
Give me to a teacher.


 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 95321
 Date: 08/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu đố ny rất đơn giản m cc bạn.Nếu ko c ai trả lời th mnh sẽ đưa đp n ln nh.

 
 Reply: duchieu
 member
 REF: 95327
 Date: 08/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I don't know what is it ? You answer to me know, ok

Minh dang tap viet cau, nen co wrong thi thong cam minh nhe


 
 Reply: duchieu
 member
 REF: 95328
 Date: 08/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I don't know what is it ? You answer to me know, ok

Minh dang tap viet cau, nen co wrong thi thong cam minh nhe


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group