englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> nu' l thượng đ'

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hieuchauvt
 member
 ID 15211
 Date: 05/29/2007


nu' l thượng đ'
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
nu' l thượng đ' bạn sẽ lm g?
cn ti sẽ lập lại trật tự cho th' giơi' sẽ co' 1 loại vi khuẫn m tc' độ ly lan bằng ko khi' .kill ht' sinh ra loi ng` tt' hơn chư' như th'


gp kiến
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92595
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nếu lm thượng đế tui sẽ đi xy dưng 1 hnh tinh với những con người mới văn minh v hin lnh hơn, hnh tinh ny sng đạn, mafia, khủng bố, hết dạy nỗi ri kakakaka( hổng biết c ng Hieuchau trong số ny ko)^__^

 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95475
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nếu l thượng đế th tui sẽ diệt ngay cha hieuchauvt v ci đồ khn khn của cha

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group