englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> 9 2 meet u 2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15187
 Date: 05/27/2007


9 2 meet u 2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
3 quả na cộng 1 quả na ra quả g( hy xem no, xem ai thng minh no)
1.c 10 angel đang chơi, bỗng Hieuchau xuất hiện tấn cng 4angel, hỏi cn lại nhiu angel( c g mạo phạm xin lương thứ)


gp kiến
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92412
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thật l sặc hieuchauvt ko trả lời my' cu ny đưng' ngai xem

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92415
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cn cu 1, mấy cu mẹo của tui đọc kỉ đề thm cht ngẫm nghĩ l ra thui

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 92418
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thi ra 4 quả Na

Tất nhin cn lại 6 angel


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92421
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sai roi, try again đi bạn

 
 Reply: angel
 member
 REF: 92449
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vẫn c 10 angel v 6 angel cn lại sẽ xm lại tấn cng Hieuchau, lc đ sợ rằng Hieuchau cũng mất tiu lun.

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92461
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
haha
cau 1: qua? chuo^'i (banana)
cau 2: teen po' tay, nhuon`g angel tra? loi`
^_^


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92493
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 2 , Hieuchau mới tấn cng 4 angel chưa biết thắng thua thế no nn vẫn cn 10 angel.^__^
cu 1 teen đng ri !


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group