englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> cu mới đ eee!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15172
 Date: 05/27/2007


cu mới đ eee!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Nếu 3 + 3 = ng nội th 9 + 9 = g
2. khi yu củ ấu cũng trn vậy khi no củ ấu bị mo
4 lm sao để bp mo m k lm bể ci ly bằng thủy tinh


gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 92386
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2. Củ ấu bao giờ m chẳng mo

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92395
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
keke, ci bẫy g bẫy được angel nhỉ

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92428
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cn hai cu giải lun cho tui dẹp tiệm^__^

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 92435
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1.9+9=18
3.cu bop meo cai ly bang giay ,thi se khong the be cai ly thuy tinh duoc


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92463
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1/ 9+9=3+3+3+3= ong noi+ong noi= ong noi cua? ong noi.
teen cung hok bit' goi la` j nua~


 
 Reply: angel
 member
 REF: 92471
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuteteen ni thế sao được. 9 + 9 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 chứ

 
 Reply: angel
 member
 REF: 92481
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
9 + 9 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x (3 + 3) = 3 ng nội

 
 Reply: angel
 member
 REF: 92483
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
9 + 9 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x (3 + 3) = ba ng nội = ng cố

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92498
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ĐƠN giản hơn pkon nghĩ, 9+9= chy kht^_^

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92499
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 3, cũng 1 ci bẫy mn ri: đọc kỉ đề:lm sao để bp mo m k lm bể ci ly bằng thủy tinh, bp g th bp đi, ci li thuỷ tinh mặc kệ na!^__^

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group