englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> giải dm đi no

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hieuchauvt
 member
 ID 15150
 Date: 05/26/2007


giải dm đi no
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho x.y,z l cc số thực lớn hơn 2v thoả mn điều kiện: 1/x+1/y+1/z=1.

Chứng minh rằng: (x-2)(y-2)(z-2) b hơn bằng 1


gp kiến
 Reply: manguon055
 member
 REF: 92348
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu ny kh qu để suy nghĩ vi hm mới trả lời được hhhee

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92349
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
co' g post ln b kun suy nghĩ cng chư' ko đin đo'; nh(crazy)hix

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group