englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> sặc 3

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hieuchauvt
 member
 ID 15145
 Date: 05/26/2007


sặc 3
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
g ko đt' m sang' ko đn m chay'?

gp kiến
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92335
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
khng đốt m sng chắc l mặt trăng

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92340
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ngc. mặt trăng bạn ơi như đề noi' l chay' nữa

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group