englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Nữa n!! :D

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15134
 Date: 05/25/2007


Nữa n!! :D
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.C 1 người vo ngn hng gửi tiền , anh ta gửi 50 $ để lm quỹ đen . Rồi 1 thng sau vợ hết cho tiền xi , đnh fải đụng đến quỹ đen của mnh . Thế l anh ta vo ngn hng rt tiền.
Lần 1 anh ta rt 20 $ ---> cn 30 $
Lần 2 rt 15 $ ---> cn 15 $
Lần 3 rt 9 $ ---> cn 6 $
Lần 4 rt 6 $ ---> cn 0 $
tổng cộng rt : 50 $ ---> cn 30 + 15 + 6 = 51 $ ????
mong ai giải thk đc 1 $ ny


gp kiến
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92242
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
khi cọng 4 lần anh ta rut' thử xem 20+15+9+6=50 m con lại l 51.m anh ta gửi 50 đồng , anh ta rut' đi 50 th2i hết ri cn lại 1 đồng (đề sai)?

 
 Reply: dzaythoi
 member
 REF: 92269
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
gửi 50$.giả sử trường hợp như thế ny
lần 1:rt 20$-->cn 30$
lần 2:rt 15$-->cn 15$
lần 3:rt 8$ -->cn 7$
lần 4:rt 7$ -->cn 0$
zậy: 30 + 15 + 7 = 52$
bạn hiểu chưa ????
mnh cũng chưa hiểu !?!?!?!?!kakakakaka


 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92279
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thật ra chẳng co' $ no hết gửi 50 rut'; 50 l xong vậy thi kekek`

 
 Reply: angel
 member
 REF: 92281
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Phải cộng số tiền rt từng lần chứ sao lại cộng số tiền cn lại. Cc bạn bị lừa rồi

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92289
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
khng ngờ ci bẫy lu năm ko dng vẫn c người dnh v kekeke

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group