englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> kho tng cu đố được nhiu đy ! T_____T

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15133
 Date: 05/25/2007


kho tng cu đố được nhiu đy ! T_____T
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.C 3 người nọ đang đi dạo trn đường theo một hng v c thứ tự. Một người g, một người qu v một người m. Người đi đường nhn vo lại cho rằng cả ba người ny l người bnh thường (Tức l khng c tật gi cả!!!) Tại sao họ lại nghĩ vậy ka???


gp kiến
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92251
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ng` qu cũng đi dạo h?

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92252
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
suy nghĩ tip'

 
 Reply: dzaythoi
 member
 REF: 92270
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thứ 1:người đi đường chỉ nhn từ đằng sau tới
thứ 2:cả 3 người đang đi dạo trong cng vin của người m nn ai cung bnh thường cả????
thứ 3:cả 3 người đ đều xi đồ giả nn khng ai nhận ra


 
 Reply: angel
 member
 REF: 92280
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Người bị g vừa đi vừa vẽ, người bị qu vừa đi vừa xo, người bị m vừa đi vừa bảo: Đừng xo!(chắc l thế)

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92283
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thằng m th cầm gậy khua "ko dc xoa"

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92292
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
G vừa đi vừa vẽ xuống đường . Qu vừa l vừa xa nt vẽ . M khua gậy la lớn " Ai cho php xa 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group